Ongelma

Vuosien ajan yksi asunnon- ja kiinteistönomistajien suurimmista ongelmista on ollut vesi-, viemäri- ja lämmitysputkistojen korroosio.

Korroosio ilmenee vesivuotoina, juomaveden värjäytymisenä, hanojen tukkeutumisena sekä virtaus- ja painehäviöinä, kun putken poikkipinta-ala pienenee korroosion ja kerrostumien vaikutuksesta. Jos putkistoa ei korjata ajoissa, saattaa koko järjestelmä tuhoutua korjauskelvottomaksi hyvin nopeasti.

Perinteisesti ainoa ratkaisu putkiston kunnostamiseksi on ollut sen täydellinen uusiminen. Menetelmä on tunnetusti kallis, työläs ja aiheuttaa rakennuksen käyttäjille joskus jopa sietämättömiä pöly- ja meluhaittoja. Rakennuksen vesihuolto saattaa myös katketa monen viikon ajaksi, eikä tiloja pystytä siitä syystä käyttämään remontin aikana.