Menetelmän edut

Tilat käytössä remontin aikana
Perinteiseen putkiremonttiin verrattuna menetelmän merkittävimpiä etuja on se, että kunnostettavaa rakennusta voidaan käyttää vesihuollon katkeamatta lähes koko remontin ajan. Koska menetelmä ei vaadi rakennuksen seinä-, lattia- ja kattorakenteiden rikkomista, pöly- ja meluhaitat ovat hyvin pieniä.

Lyhyempi remonttiaika
Poxytecin menetelmää käyttämällä remontointiaika on myös huomattavasti lyhyempi kuin perinteisessä putkiremontissa. Merkittävästi aikaa säästetään sillä, että rakenteita ei tarvitse purkaa ja rakentaa uudelleen.

Pienemmät kokonaiskustannukset
Perinteiseen putkiremonttiin verrattuna menetelmän kokonaiskustannukset ovat huomattavasti pienemmät. Suurin kustannussäästö saadaan siitä, että rakenteita ja kalusteita ei tarvitse suunnitteluttaa ja rakennuttaa uusiksi.

Yksilöllisyys säilyy, kun kaikkia tiloja ei putkiremontin yhteydessä remontoida yhtiön puolesta. Jos asukas haluaa tehdä oman kylpyhuone- tai keittiöremontin, hän pystyy hyödyntämään remontissa myös kotitalousvähennyksen. Se ei ole taloyhtiölle mahdollista.

Parantunut vedenlaatu
Pinnoitustekniikka estää korroosion uudelleen kehittymisen. Juomaveden laatu paranee, kun korroosion aiheuttamien epäpuhtauksien ja hiukkasten kulkeutuminen juomaveteen estetään.

Ympäristöystävällisyys
Paras jäte on syntymätön jäte. Kun pinnoitustekniikalla tehdyssä putkiremontissa ei tarvitse purkaa rakenteita, ei synny myöskään mittavaa määrää purkujätettä kaatopaikalle vietäväksi.