Vedenlaatu on pinnoituksen jälkeen todettu hyväksi

Tutkimattomuusväite ei pidä paikkaasa

Vedenlaatu on pinnoituksen jälkeen todettu hyväksi

Poxytec Oy on tutkituttanut veden laadun käyttämänsä menetelmän osalta. Käyttövesiputkien pinnoituksen jälkeen vesi on tutkittu ja laatu on todettu hyväksi. Veden käyttöturvallisuustutkimuksia vaativat ainakin pääkaupunkiseudun kaupunkien rakennusvalvonnat, ennen kuin myöntävät remontille rakennusluvan. Käyttövesiputkien pinnoituksessa käytettävä aine on teollisen prosessin tulos, eikä sitä sekoiteta tekijöiden toimesta remonttikohtaisesti.

– Vesi-instituutti Wanderin väitteet siitä, ettei asiaa ole tutkittu, eivät pidä paikkaansa. Ainakin Poxytec Oy:ssä olemme tutkineet tarkkaan veden laadun myös pinnoituksen jälkeen. Tästä syystä emme myöskään katsoneet tarpeelliseksi mennä mukaan yksityisen tutkimusyhtiö Wanderin hankkeeseen, jossa haettiin rahoittajia veden laadun tutkimiseen. Laatu on jo käyttämämme menetelmän osalta tutkittu, korostaa Poxytec Oy:n toimitusjohtaja Timo Peltonen.

Poxytec on toteuttanut veden laadun tutkimuksia pinnoituksen jälkeen pistokokeen omaisesti myös lämpimään käyttöveteen. Kaikki koetulokset ovat olleet hyviä. Poxytec Oy on pinnoittanut Suomessa vuodesta 2005 lähtien jo noin 2000 asunnon käyttövesiputket.

Menetelmä on ollut käytössä Euroopassa jo yli 20 vuotta ja tutkimustuloksia (esimerkiksi VTT-S-06-00134/FI) löytyy jo pidemmältäkin ajalta. Menetelmässä käytettävä valmis epoksihartsi sekoitetaan teollisesti, eikä sen koostumus ole siten kiinni yksittäisen henkilön osaamisesta.

Peltonen pahoittelee, että yksityinen tutkimuslaitos on nostanut julkisuuteen rajuja ja ainakin Poxytecin käyttämän menetelmän osalta perättömiä väitteitä pinnoitusmenetelmää kohtaan.

– On ilman muuta tärkeää, että taloyhtiöt selvittävät käytettävien menetelmien turvallisuuden. Siksi on tärkeää, että asiakkaat vaativat pinnoitusmenetelmien tarjoajilta tutkittua tietoa menetelmistä. Pinnoitusmenetelmä on edullinen ja käyttäjäystävällinen tapa toteuttaa putkiremontti. On harmillista, jos väärää tieto estää taloyhtiöitä käyttämästä menetelmää hyödykseen, toteaa Peltonen.

Suomessa sosiaali- ja terveysministeriön talousvesiasetuksessa (STM 461/2000) ei ole rajaarvoa bisfenoli A:lle. Vuonna 2006 EFSA (Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen) määritteli bisfenoli A:n turvalliseksi todetun päivittäisen saantiarvon eli ns. TDI-arvon 0.05 mg BPA/ruumiin painokiloa kohden päivässä.

Vesinäytteitä pystyy analysoimaan esimerkiksi MetropoliLab Oy, joka on Helsingin, Espoon,
Vantaan ja Kauniaisten omistama elintarvike-, vesi- ja ympäristönäytteitä tutkiva laboratorio. MetropoliLab Oy on Finas-akkreditoitu laboratorio T058.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Timo Peltonen, Poxytec Oy, gsm. 050 321 5136

Tutkimustulos VTT-S-06-00134/FI ja esimerkkejä vesianalyysien tuloksista ennen pinnoitusta ja sen jälkeen: Lataa pdf
_____________________________________________________________________________________
Poxytec Oy         info@poxytec.fi
PL 25             www.poxytec.fi

Poxytec Oy tuo markkinoille Wavin Neofit putkisaneerausmenetelmän

Poxytec Oy tuo Suomeen uuden vesijohtojen saneeraukseen kehitetyn Wavin Neofit putkisaneerausmenetelmän.

Wavin Neofit menetelmää on käytetty vuodesta 1998 alkaen laajasti Euroopassa ja muualla maailmassa putkistojen saneeraukseen. Yli 50 asennusliikettä käyttää Neofit-järjestelmää jatkuvasti.

Wavin Neofit

Wavin Neofit on monipuolinen sujutusmenetelmä, joka tarjoaa edullisen vaihtoehdon putkiston peruskorjaukseen. Menetelmä soveltuu veden laatuongelmista ja vuodoista kärsiville muovi- ja metalliputkille, joiden läpimitta on 12–50 mm.

Itsekantavan rakenteen ansiosta kunnostettavassa putkessa mahdollisesti olevat reiät tai putken ulkopuolinen korroosio eivät rajoita Neofit sujutusputken asentamista.

Neofit-menetelmä

Neofit sopii erityisen hyvin esimerkiksi pitkien vesijohtojen kunnostamiseen silloin, kun muut ratkaisut vaativat ympäröivien rakenteiden rikkomista: kun putket kulkevat tien ali, maaperässä on paljon muitakin putkia tai kiinteistöliitäntä on pihatien, aitojen tai puutarhan alla.

Menetelmä on äärimmäisen yksinkertainen. Ohut, joustavasta PET-materiaalista tehty putkiaihio viedään putkeen ja paisutetaan jopa 2,2 kertaa alkuperäistä kokoaan suuremmaksi, niin että se muodostaa putkeen tiukasti istuvan ohutseinäisen uuden putken.

Neofit luo veden ja putken seinämän väliin tehokkaasti suojaavan kalvon. Uusi putki tukkii myös peruskorjattavan putken vuotokohdat, sillä se peittää liitoskohdat ja reiät putken seinämissä, mutta ei haittaa veden virtausta.

Sujutusputken asentaminen on erittäin nopeaa. Hyvin suunniteltu putkiston saneeraus kestää saapumisesta/valmistelusta työn valmistumiseen/poistumiseen noin työpäivän eikä vedensaantia tarvitse keskeyttää kuin muutamaksi tunniksi. Lähiympäristölle ei aiheudu häiriöitä missään muualla kuin runkojohdon liitäntäkohdassa.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Timo Peltonen, gsm. 050 321 5136

Lataa PDF

1970-luvun talot tulleet putkiremontti-ikään

Tiedote 22.3.2011

Putkiremontille löytyy vaivaton vaihtoehto

Poxytec on tuonut markkinoille palvelun, joka on tarkoitettu erityisesti 1970 luvulta lähtien rakennettujen kerrostalojen putkiremonttien toteutukseen. Kokonaispalvelu pitää sisällään vesi- ja viemärijärjestelmän kartoituksen, tarvittavan suunnittelun sekä työn toteutuksen.

Poxytec Oy on uusien putkiremonttimenetelmien alan pioneeri. Vuonna 2005 perustettu suomalainen yritys on erikoistunut vesi-, viemäri- ja lämmitysputkien sisäpuoliseen saneeraustekniikkaan. Yritys on toteuttanut jo 2000 asunnon putkiremontin pääkaupunkiseudulla ja Tampereella.

Poxytecin käyttämä menetelmä on ollut käytössä muualla Euroopassa jo yli 25 vuotta. Menetelmän etuina on se, että remontointiaika on lyhyempi ja kokonaiskustannukset huomattavasti pienemmät kuin perinteisessä putkiremontissa.

Ongelmien taustalla on korroosio

Vuosien ajan yksi asunnon- ja kiinteistönomistajien suurimmista ongelmista on ollut vesi- ja viemäriputkistojen korroosio. Korroosio ilmenee vesivuotoina, juomaveden värjäytymisenä, hanojen tukkeutumisena sekä virtaus- ja painehäviöinä, kun putken poikkipinta-ala pienenee korroosion ja kerrostumien vaikutuksesta.

1970-luvulta lähtien valmistuneiden kiinteistöjen viemärit ovat tyypillisesti rakennettu PVC putkesta ja vuodesta 1975 lähtien PVC-HT viemäriputki materiaalista, jonka käyttöikä on noin 60 vuotta. Tästä syystä viemärijärjestelmää ei lähtökohtaisesti tarvitse saneerata 30 – 40 vuoden käytön jälkeen toisin kuin käyttövesiputkia.

Kuumavesijohdot ovat tyypillisesti rakennettu kupariputkesta ja kylmävesijohdot galvanoidusta teräsputkesta tai kupariputken ja teräsputken yhdistelmästä. Elinkaariennuste vesiputkille on noin 40 vuotta riippuen vallitsevista olosuhteista. Jos putkistoa ei korjata ajoissa, saattaa koko järjestelmä tuhoutua korjauskelvottomaksi hyvin nopeasti.

Epoksihartsi lisää elinkaarta

Käyttövesiputkien elinkaarta voidaan jatkaa vastaamaan PVC viemäriputkien noin 60 vuoden elinkaarta pinnoittamalla ne epoksihartsilla. Epoksihartsipinnoite putken sisäpinnalla pysäyttää kaikentyyppisen korroosion ja mahdollistaa putken elinkaaren jatkamisen.

Esimerkiksi Vantaalaisen 90 huoneistoa käsittävä ja vuonna 1972 valmistuneen taloyhtiön muoviviemäreiden todettiin olevan moitteettomassa kunnossa, mutta käyttövesiputket olivat tulleet elinkaaren päähän. Taloyhtiö ratkaisi ongelman jatkamalla käyttövesiputkien elinkaarta pinnoittamalla ne epoksihartsilla. Koko projektin työaika oli 60 työpäivää ja se tuli maksamaan noin 70 euroa / m2.

Perinteiseen putkiremonttiin verrattuna menetelmän merkittävimpiä etuja on se, että kunnostettavaa rakennusta voidaan käyttää vesihuollon katkeamatta lähes koko remontin ajan. Koska menetelmä ei vaadi rakennuksen seinä-, lattia- eikä kattorakenteiden rikkomista, pöly- ja meluhaitat ovat hyvin pieniä.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Timo Peltonen, gsm. 050 321 5136

Poxytec jatkokehittänyt pinnoitustekniikkaa

Tiedote 23.11.2010

Poxytec Oy toteutti ensimmäisen uima-allasosaston putkiston pinnoittamisen Helsingissä. Hanke vaatii pinnoitusprosessin jatkokehittelyä, mutta asiakkaan valintaperusteet olivat samat kuin käyttövesiputkiremontin valinnassa.

– Uima-altaan pinnoittaminen poikkeaa talojen käyttövesiputkien pinnoittamisesta lähinnä suunnittelun osalta. Kyse on pinnoitusprosessin jatkokehityksestä ja lisää osaamistamme erikoissuunnittelua vaativien kohteiden toteuttamisessa.

Poxytec toteutti vastaavanlaisen erikoishankkeen tänä syksynä myös Espoon Tapiolaan As Oy Kolmirinteeseen, jossa käyttövesiputkien pinnoittamisen lisäksi kunnostettiin talojen väliset putket. Tekniikkana käytettiin sekä pinnoitusta että uusien putkien asentamista vanhojen sisään.

Uima-allasprojekti toteutettiin Helsingin Laajasalossa, Yliskyläntie 7:ssä. Pinnoitus yhdistettiin saunaosaston peruskorjaukseen.

– Putkien uusiminen olisi vaatinut altaan betonirakenteen aukaisemisen tai uusien putkien asentamisen pintavetona. Pidimme näitä vaihtoehtoja huonoina, joten vanhojen putkien pinnoittaminen vaikutti parhaalta ratkaisulta, kertoo yhtiön hallituksen puheenjohtaja Outi Kanniainen.

Poxytec Oy valittiin tekijäksi siitä syystä, että heidän laitteillaan pinnoitus pystyttiin toteuttamaan parhaiten uima-altaan mutkaisessa ja pitkässä putkistossa.

– Pinnoitus prosessina oli helppo. Poxytec Oy taipui myös haasteelliseen aikatauluumme ja pinnoitus saatiin tehtyä viikonloppuna. Pinnoitus sujui hyvin, eikä sen tekemisessä ollut asumiseen vaikuttavaa haittaa, toteaa Kanniainen.

Peltosen mukaan Poxytec Oy:n käyttövesiputkien pinnoitustekniikka on otettu markkinoilla hyvin vastaan ja uusia tilauksia tulee jatkuvasti. Yhtiö on uranuurtaja uusien putkiremonttitekniikoiden alalla ja toteuttanut vuodesta 2005 lähtien jo tuhansien asuntojen käyttövesiputkien remontoinnin.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Timo Peltonen, Poxytec Oy, gsm. 050 321 5136

Tampereella valittiin tulevaisuuden tekniikka

Tiedote 17.6.2010

Tampereen Kaukajärvellä as oy Mäntykotka avasi uusien putkiremonttitekniikoiden käytön asuinalueella. Järven toisella puolella Kangasalla jatketaan samalla mallilla kesän edetessä.

– Meillä oli kolme syytä valita käyttövesiputkistojemme kunnostaminen pinnoittamalla.

Ensinnäkin merkittävä osa asukkaista on eläkeläisiä, joille muuttaminen moneksi viikoksi pois omasta kodista olisi ollut vaikeaa tai mahdotonta. Toinen tärkeä syy on uuden tekniikan hinta, jonka avulla asumisen kuukausikulut säilyvät kohtuullisina. Kolmantena syynä valintaamme oli se, että uskomme tämän olevan tulevaisuuden tekniikkaa, kiteyttää hallituksen puheenjohtaja Antti Sarasmo.

Vuonna 1967 rakennetussa talossa toteutettiin myös viemäriremontti uusilla tekniikoilla. Taloyhtiön hallitus helpotti asukkaiden perehtymistä putkiremontin vaihtoehtoihin tekemällä 10-sivuisen esitteen niin vanhan kuin uudenkin tekniikan eduista ja haitoista.

– Mielestäni remontista pitää kertoa riittävän ajoissa riittävän paljon, jotta ihmisillä on aikaa perehtyä asioihin. Silloin myös ymmärretään paremmin remontin aiheuttamia asumisen haittoja. Poxytecin edustaja kävi myös kertomassa meille remontin toteutuksesta.

Sarasmo on tyytyväinen pinnoitustekniikan käyttöön myös siksi, että se minimoi noita mainittuja haittoja. Hänen oman asuntonsa kohdalla remontti oli ohi neljässä päivässä, vesipisteestä sai tarvittavan käyttöveden ja talosaunassa pääsi käymään pesulla.

– Putkiremontin esisuunnitteluun varatut 20 000 säästyivät kun yhtiökokous ensin päätti tekniikasta ja suunnittelu aloitettiin vasta sitten. Pinnoitusremontin suunnittelu kustannukset ja työmäärä ovat mitättömiä verrattuna perinteiseen putkiremonttiin, toteaa Sarasmo

Mäntykotkan putkiremontti on valmis suunnitellusti kesäkuun lopulla. Remontin valmistuttua Poxytecin asentajat siirtyvät järven toiselle puolelle Kangasalle tekemään as oy Nattarinraitin pinnoitusremonttia. Kahden talon ja viiden rapun vuonna 1976 rakennetussa talossa valinnan ratkaisi myös vaivattomuus ja hinta.

– Naapuritalossa tehtiin perinteinen remontti, joka tuli maksamaan käsittääkseni noin 730 000 euroa. Meillä remontti tulee maksamaan noin 230 000 euroa. Lisäksi todennäköisesti saamme remonttiin myös valtionapua, kertoo hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Lepola.

Nattarinraitilla remontin tarpeeseen havahduttiin lisääntyvien putkivuotojen takia. Isännöitsijä Ismo Lehtosen mukaan yksi asukkaista halusi heti, että tutkitaan myös uusien remonttivaihtoehtojen mahdollisuus.

– Olimme seuranneet kiinteistölehtiä ja saimme tietoa myös isännöitsijältämme, joka oli ollut mukana toteuttamassa Poxytecin kanssa remonttia Tampereen keskustassa olevassa talossa. Yhtiökokouksessa päädyttiin yksimielisesti putkien pinnoittamiseen, kertoo Lepola.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Timo Peltonen, Poxytec Oy, gsm. 050 321 5136

Vuosaaren suururakka valmistunut

Tiedote 17.12.2009

Poxytec Oy kunnosti 654 asunnon putket Vuosaaressa

As Oy Säästöpurje on 654 asunnon ja 21 rakennuksen suuryhtiö, jonka kaksi vuotta kestänyt laaja putkiremontti saatiin päätökseen joulukuussa 2009. Poxytec Oy vastasi käyttövesiputkien kunnostamisesta.

Säästöpurjeen asukkaat valitsivat pinnoitustekniikan, koska halusivat asua kotonaan remontin aikana. Toinen tärkeä syy valintaan oli, että rakenteiden turhaa purkamista voitiin välttää.

– Kyllä tämä oli kaikin puolin järkevin vaihtoehto. Yhtiössämme tehtiin oikeastaan täydellinen putkiremontti, kun sekä käyttövesi- että viemäriputket pinnoitettiin ja suurin osa märkätiloista saneerattiin. Valitsemalla pinnoitustekniikan vältyimme keittiöiden purkamiselta eikä kaikkia kylpyhuoneita tarvinnut saneerata putkiremontin vuoksi, kertoo yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jarmo Juuti.

Juuti on erityisen tyytyväinen siihen, että remontin aikataulussa pysyttiin. Projektin vetämiseen yhtiö palkkasi Primaplan Oy:stä ulkopuolisen projektipäällikön sekä pinnoitus- ja rakennustöiden valvojat.

– Putkiremontti valmistui puoli vuotta etuajassa, mikä on varsin poikkeuksellista. Tosin vasta noin puolessa välissä kiristimme vauhtia, kun kävi selväksi että kylpyhuonesaneeraus saatiin sujumaan nopeammin, toteaa Juuti.

Tiedon lisääntyminen vähentää ennakkoluuloja

Säästöpurjeessa päädyttiin ennakkoluulottomasti käyttämään pinnoitustekniikkaa perusteellisten selvitysten jälkeen. Selvitykset pinnoituksen käytännön toteutuksesta, kestävyydestä ja käyttöturvallisuudesta vakuuttivat suurimman osan asukkaista niin, että yhtiökokous päätyi lopulta uuden tekniikan valintaan.

– Olen käynyt asukastilaisuuksissa puhumassa kokemuksistamme. Selvästi huomaa, että tekniikka jakaa ihmisten mielipiteitä, toteaa Juuti.

Poxytec Oy:n toimitusjohtaja Timo Peltonen uskoo tiedon lisääntymisen auttavan epäluulojen karsiutumiseen.

– Suosittelen, että pinnoitustekniikkaa harkitsevat taloyhtiöt käyvät tutustumassa kunnostustyöhön jollakin työmaallamme ja ovat myös yhteydessä menetelmää kokeilleiden talojen hallituksiin tai isännöitsijöihin.

Isännöitsijän työ helpottuu

Säästöpurjeen isännöitsijä Markku Luukkanen on teettänyt uudella tekniikalla muidenkin yhtiöiden putkiremontteja. Mutta edelleen on käytössä tarpeen mukaan myös perinteinen vaihtoehto.

– Kyllä kaikille menetelmille löytyy käyttöä. Valinta täytyy tehdä oman yhtiön tarpeiden mukaan. Mielestäni tärkeää on kuitenkin muistaa, että kylpyhuoneita ei pitäisi jättää saneeraamatta, jos niitä ei ole yhtiössä vielä kunnostettu. Vesieriste ja kaivovuodot ovat yleisempiä ongelmia kuin putkivuodot.

Isännöitsijän työtä pinnoitustekniikka vähentää vain jos kylpyhuoneita ei remontoida.

– Asukkaat pääsevät kylläkin pinnoitusremontissa helpommalla ja se näkyy isännöitsijän työssä. Valituksia ei ole yhtä paljon, pohtii Luukkanen.

Timo Peltosen mukaan pinnoitustekniikkaa voidaan käyttää silloin, kun putket eivät ole liian huonossa kunnossa.

– Me tutkimme talon putket huolellisesti jo tarjousvaiheessa. Jos putkien kunto on sellainen, että niiden pinnoittaminen ei ole enää järkevää, suosittelemme taloyhtiötä teettämään perinteisen putkiremontin.

2010-luvulla tullaan tekemään ennätysmäärä putkiremontteja, kun 70-luvun alun asuntokanta tulee putkiremontti-ikään. Tuolloin nousi nopeasti monta Vuosaaren kaltaista asuinaluetta ja asuntoja tehtiin vuodessa jopa 75 000.

Putkiremontti tehdään yleensä keskimäärin 40-vuotiaassa talossa, mutta veden laadusta johtuen remontti saattaa olla ajankohtainen jo huomattavasti aiemmin.

Poxytec Oy pinnoituslaitteet poistuivat As Oy Säästöpurjeen pihoilta joulukuussa 2009.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Timo Peltonen, Poxytec Oy, gsm. 050 321 5136