Vesijohtojen pinnoitus ja bisfenoli-A

Käyttövesiputkien pinnoitus ja bisfenoli A (BPA). Bisfenoli-A on muoviteollisuuden laajasti käyttämä monomeeri, josta polymeroimalla tehdään polykarbonaattimuovia ja epoksihartsia. Se on hyväksytty käytettäväksi elintarvikemuovien raaka-aineena ja sen turvallisuudesta löytyy lisätietoa osoitteessa: http://www.bisphenol-a-europe.org/en_GB/safety

Helsingin kaupungin ympäristöterveysyksikkö raportoi 2.3.2012 seuraavaa:

Vesi-Instituutti WANDER:n mukaan rakennusvalvontaviranomaisetkin kaipaavat kansallista ohjetta pinnoitteiden turvallisuuden osoittamisesta. Tällä hetkellä pinnoitteiden soveltuvuutta vesijohtoihin osoitetaan ulkomaalaisilla sertifikaateilla ja laboratoriotestauksiin perustuvilla asiantuntijalausunnoilla. Pinnoittaminen on Suomessa sallittua. Pinnoittamista ohjaavaa kansallista viranomaissädöstä ollaan kehittämässä EU:n pinnoitemareriaalien CE merkintöjä odotellessa. CE merkin edellyttämät vaatimuksen tulevat olemaan yhtenäiset EU:n talousalueella.

YMK: Ympäristökeskus toteaa, että sen tietoon ei ole saatettu tutkimuksista tietoja, joiden perusteella vesijohtovettä ei voi juoda tai ruokaa valmistaa pinnoitetuissa putkissa juosseesta vedestä.

STM: Sosiaali- ja terveysministeriön vesiasiantuntija neuvotteleva virkamies Jaakko Rapala lausui Helsingin Sanomien 18.2.2012 asiaa koskevassa artikkelissa, että EU:n elintarviketurvallisuusvirasto Efsa on arvioinut bisfenol-A:n turvalliseksi saantirajaksi 0,05 mg henkilön painokiloa kohti vuorokaudessa. Sallittu määrä on niin suuri, että on hyvin epätodennäköistä, että sitä liukenisi putkista niin paljon veteen. Näillä tiedoilla pinnoitettuja putkia käyttävillä ei ole syystä huoleen.

VTT: Valtion teknillinen tutkimuskeskus on tutkinut ainakin vuonna 2005 epikloorihydriinipinnoiteiden vaikutusta talousveteen tilaajan toimesta myös bisfenoli-A:n osalta. Näissä tutkimuksissa epikloorihydriiniä ei ollut yhdessäkään testivedessä ulkoista standardimenetelmää käyttäen eikä bisfenoli-A:ta todettu. Menetelmän määritysrajan oli 0,08 mg/l.