Vedenlaatu on pinnoituksen jälkeen todettu hyväksi

Tutkimattomuusväite ei pidä paikkaasa

Vedenlaatu on pinnoituksen jälkeen todettu hyväksi

Poxytec Oy on tutkituttanut veden laadun käyttämänsä menetelmän osalta. Käyttövesiputkien pinnoituksen jälkeen vesi on tutkittu ja laatu on todettu hyväksi. Veden käyttöturvallisuustutkimuksia vaativat ainakin pääkaupunkiseudun kaupunkien rakennusvalvonnat, ennen kuin myöntävät remontille rakennusluvan. Käyttövesiputkien pinnoituksessa käytettävä aine on teollisen prosessin tulos, eikä sitä sekoiteta tekijöiden toimesta remonttikohtaisesti.

– Vesi-instituutti Wanderin väitteet siitä, ettei asiaa ole tutkittu, eivät pidä paikkaansa. Ainakin Poxytec Oy:ssä olemme tutkineet tarkkaan veden laadun myös pinnoituksen jälkeen. Tästä syystä emme myöskään katsoneet tarpeelliseksi mennä mukaan yksityisen tutkimusyhtiö Wanderin hankkeeseen, jossa haettiin rahoittajia veden laadun tutkimiseen. Laatu on jo käyttämämme menetelmän osalta tutkittu, korostaa Poxytec Oy:n toimitusjohtaja Timo Peltonen.

Poxytec on toteuttanut veden laadun tutkimuksia pinnoituksen jälkeen pistokokeen omaisesti myös lämpimään käyttöveteen. Kaikki koetulokset ovat olleet hyviä. Poxytec Oy on pinnoittanut Suomessa vuodesta 2005 lähtien jo noin 2000 asunnon käyttövesiputket.

Menetelmä on ollut käytössä Euroopassa jo yli 20 vuotta ja tutkimustuloksia (esimerkiksi VTT-S-06-00134/FI) löytyy jo pidemmältäkin ajalta. Menetelmässä käytettävä valmis epoksihartsi sekoitetaan teollisesti, eikä sen koostumus ole siten kiinni yksittäisen henkilön osaamisesta.

Peltonen pahoittelee, että yksityinen tutkimuslaitos on nostanut julkisuuteen rajuja ja ainakin Poxytecin käyttämän menetelmän osalta perättömiä väitteitä pinnoitusmenetelmää kohtaan.

– On ilman muuta tärkeää, että taloyhtiöt selvittävät käytettävien menetelmien turvallisuuden. Siksi on tärkeää, että asiakkaat vaativat pinnoitusmenetelmien tarjoajilta tutkittua tietoa menetelmistä. Pinnoitusmenetelmä on edullinen ja käyttäjäystävällinen tapa toteuttaa putkiremontti. On harmillista, jos väärää tieto estää taloyhtiöitä käyttämästä menetelmää hyödykseen, toteaa Peltonen.

Suomessa sosiaali- ja terveysministeriön talousvesiasetuksessa (STM 461/2000) ei ole rajaarvoa bisfenoli A:lle. Vuonna 2006 EFSA (Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen) määritteli bisfenoli A:n turvalliseksi todetun päivittäisen saantiarvon eli ns. TDI-arvon 0.05 mg BPA/ruumiin painokiloa kohden päivässä.

Vesinäytteitä pystyy analysoimaan esimerkiksi MetropoliLab Oy, joka on Helsingin, Espoon,
Vantaan ja Kauniaisten omistama elintarvike-, vesi- ja ympäristönäytteitä tutkiva laboratorio. MetropoliLab Oy on Finas-akkreditoitu laboratorio T058.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Timo Peltonen, Poxytec Oy, gsm. 050 321 5136

Tutkimustulos VTT-S-06-00134/FI ja esimerkkejä vesianalyysien tuloksista ennen pinnoitusta ja sen jälkeen: Lataa pdf
_____________________________________________________________________________________
Poxytec Oy         info@poxytec.fi
PL 25             www.poxytec.fi