1970-luvun talot tulleet putkiremontti-ikään

Tiedote 22.3.2011

Putkiremontille löytyy vaivaton vaihtoehto

Poxytec on tuonut markkinoille palvelun, joka on tarkoitettu erityisesti 1970 luvulta lähtien rakennettujen kerrostalojen putkiremonttien toteutukseen. Kokonaispalvelu pitää sisällään vesi- ja viemärijärjestelmän kartoituksen, tarvittavan suunnittelun sekä työn toteutuksen.

Poxytec Oy on uusien putkiremonttimenetelmien alan pioneeri. Vuonna 2005 perustettu suomalainen yritys on erikoistunut vesi-, viemäri- ja lämmitysputkien sisäpuoliseen saneeraustekniikkaan. Yritys on toteuttanut jo 2000 asunnon putkiremontin pääkaupunkiseudulla ja Tampereella.

Poxytecin käyttämä menetelmä on ollut käytössä muualla Euroopassa jo yli 25 vuotta. Menetelmän etuina on se, että remontointiaika on lyhyempi ja kokonaiskustannukset huomattavasti pienemmät kuin perinteisessä putkiremontissa.

Ongelmien taustalla on korroosio

Vuosien ajan yksi asunnon- ja kiinteistönomistajien suurimmista ongelmista on ollut vesi- ja viemäriputkistojen korroosio. Korroosio ilmenee vesivuotoina, juomaveden värjäytymisenä, hanojen tukkeutumisena sekä virtaus- ja painehäviöinä, kun putken poikkipinta-ala pienenee korroosion ja kerrostumien vaikutuksesta.

1970-luvulta lähtien valmistuneiden kiinteistöjen viemärit ovat tyypillisesti rakennettu PVC putkesta ja vuodesta 1975 lähtien PVC-HT viemäriputki materiaalista, jonka käyttöikä on noin 60 vuotta. Tästä syystä viemärijärjestelmää ei lähtökohtaisesti tarvitse saneerata 30 – 40 vuoden käytön jälkeen toisin kuin käyttövesiputkia.

Kuumavesijohdot ovat tyypillisesti rakennettu kupariputkesta ja kylmävesijohdot galvanoidusta teräsputkesta tai kupariputken ja teräsputken yhdistelmästä. Elinkaariennuste vesiputkille on noin 40 vuotta riippuen vallitsevista olosuhteista. Jos putkistoa ei korjata ajoissa, saattaa koko järjestelmä tuhoutua korjauskelvottomaksi hyvin nopeasti.

Epoksihartsi lisää elinkaarta

Käyttövesiputkien elinkaarta voidaan jatkaa vastaamaan PVC viemäriputkien noin 60 vuoden elinkaarta pinnoittamalla ne epoksihartsilla. Epoksihartsipinnoite putken sisäpinnalla pysäyttää kaikentyyppisen korroosion ja mahdollistaa putken elinkaaren jatkamisen.

Esimerkiksi Vantaalaisen 90 huoneistoa käsittävä ja vuonna 1972 valmistuneen taloyhtiön muoviviemäreiden todettiin olevan moitteettomassa kunnossa, mutta käyttövesiputket olivat tulleet elinkaaren päähän. Taloyhtiö ratkaisi ongelman jatkamalla käyttövesiputkien elinkaarta pinnoittamalla ne epoksihartsilla. Koko projektin työaika oli 60 työpäivää ja se tuli maksamaan noin 70 euroa / m2.

Perinteiseen putkiremonttiin verrattuna menetelmän merkittävimpiä etuja on se, että kunnostettavaa rakennusta voidaan käyttää vesihuollon katkeamatta lähes koko remontin ajan. Koska menetelmä ei vaadi rakennuksen seinä-, lattia- eikä kattorakenteiden rikkomista, pöly- ja meluhaitat ovat hyvin pieniä.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Timo Peltonen, gsm. 050 321 5136