Vuosaaren suururakka valmistunut

Tiedote 17.12.2009

Poxytec Oy kunnosti 654 asunnon putket Vuosaaressa

As Oy Säästöpurje on 654 asunnon ja 21 rakennuksen suuryhtiö, jonka kaksi vuotta kestänyt laaja putkiremontti saatiin päätökseen joulukuussa 2009. Poxytec Oy vastasi käyttövesiputkien kunnostamisesta.

Säästöpurjeen asukkaat valitsivat pinnoitustekniikan, koska halusivat asua kotonaan remontin aikana. Toinen tärkeä syy valintaan oli, että rakenteiden turhaa purkamista voitiin välttää.

– Kyllä tämä oli kaikin puolin järkevin vaihtoehto. Yhtiössämme tehtiin oikeastaan täydellinen putkiremontti, kun sekä käyttövesi- että viemäriputket pinnoitettiin ja suurin osa märkätiloista saneerattiin. Valitsemalla pinnoitustekniikan vältyimme keittiöiden purkamiselta eikä kaikkia kylpyhuoneita tarvinnut saneerata putkiremontin vuoksi, kertoo yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jarmo Juuti.

Juuti on erityisen tyytyväinen siihen, että remontin aikataulussa pysyttiin. Projektin vetämiseen yhtiö palkkasi Primaplan Oy:stä ulkopuolisen projektipäällikön sekä pinnoitus- ja rakennustöiden valvojat.

– Putkiremontti valmistui puoli vuotta etuajassa, mikä on varsin poikkeuksellista. Tosin vasta noin puolessa välissä kiristimme vauhtia, kun kävi selväksi että kylpyhuonesaneeraus saatiin sujumaan nopeammin, toteaa Juuti.

Tiedon lisääntyminen vähentää ennakkoluuloja

Säästöpurjeessa päädyttiin ennakkoluulottomasti käyttämään pinnoitustekniikkaa perusteellisten selvitysten jälkeen. Selvitykset pinnoituksen käytännön toteutuksesta, kestävyydestä ja käyttöturvallisuudesta vakuuttivat suurimman osan asukkaista niin, että yhtiökokous päätyi lopulta uuden tekniikan valintaan.

– Olen käynyt asukastilaisuuksissa puhumassa kokemuksistamme. Selvästi huomaa, että tekniikka jakaa ihmisten mielipiteitä, toteaa Juuti.

Poxytec Oy:n toimitusjohtaja Timo Peltonen uskoo tiedon lisääntymisen auttavan epäluulojen karsiutumiseen.

– Suosittelen, että pinnoitustekniikkaa harkitsevat taloyhtiöt käyvät tutustumassa kunnostustyöhön jollakin työmaallamme ja ovat myös yhteydessä menetelmää kokeilleiden talojen hallituksiin tai isännöitsijöihin.

Isännöitsijän työ helpottuu

Säästöpurjeen isännöitsijä Markku Luukkanen on teettänyt uudella tekniikalla muidenkin yhtiöiden putkiremontteja. Mutta edelleen on käytössä tarpeen mukaan myös perinteinen vaihtoehto.

– Kyllä kaikille menetelmille löytyy käyttöä. Valinta täytyy tehdä oman yhtiön tarpeiden mukaan. Mielestäni tärkeää on kuitenkin muistaa, että kylpyhuoneita ei pitäisi jättää saneeraamatta, jos niitä ei ole yhtiössä vielä kunnostettu. Vesieriste ja kaivovuodot ovat yleisempiä ongelmia kuin putkivuodot.

Isännöitsijän työtä pinnoitustekniikka vähentää vain jos kylpyhuoneita ei remontoida.

– Asukkaat pääsevät kylläkin pinnoitusremontissa helpommalla ja se näkyy isännöitsijän työssä. Valituksia ei ole yhtä paljon, pohtii Luukkanen.

Timo Peltosen mukaan pinnoitustekniikkaa voidaan käyttää silloin, kun putket eivät ole liian huonossa kunnossa.

– Me tutkimme talon putket huolellisesti jo tarjousvaiheessa. Jos putkien kunto on sellainen, että niiden pinnoittaminen ei ole enää järkevää, suosittelemme taloyhtiötä teettämään perinteisen putkiremontin.

2010-luvulla tullaan tekemään ennätysmäärä putkiremontteja, kun 70-luvun alun asuntokanta tulee putkiremontti-ikään. Tuolloin nousi nopeasti monta Vuosaaren kaltaista asuinaluetta ja asuntoja tehtiin vuodessa jopa 75 000.

Putkiremontti tehdään yleensä keskimäärin 40-vuotiaassa talossa, mutta veden laadusta johtuen remontti saattaa olla ajankohtainen jo huomattavasti aiemmin.

Poxytec Oy pinnoituslaitteet poistuivat As Oy Säästöpurjeen pihoilta joulukuussa 2009.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Timo Peltonen, Poxytec Oy, gsm. 050 321 5136

Poxytec sai Espoon ensimmäisen rakennusluvan

Tiedote 2.12.2009

Poxytec Oy on saanut ensimmäisenä toimijana rakennusluvan pinnoitustekniikan käyttämiseksi espoolaisten kiinteistöjen putkiremonteissa. Lupaa haettiin ja saatiin Tapiolaan, Menninkäisentie 5:den käyttövesiputkien kunnostamista varten.

Espoon rakennusvalvontakeskus edellytti luvan saamiseksi, että Poxytec Oy:n käyttämän pinnoitustekniikan terveellisyys ja turvallisuus tutkitaan tarkasti. Muun muassa VTT:n tekemissä tutkimuksissa todettiin, ettei materiaalista siirry maku- eikä hajuhaittoja, joten se soveltuu käytettäväksi talousvesiputkissa. Tekniikka on myös todettu turvalliseksi, eikä sen käytöstä aiheudu haittaa kunnostettavalle kiinteistölle.

– Olemme todella tyytyväisiä, että voimme olla uuden putkiremonttitekniikan edelläkävijöitä Espoossa. Saimme samaan aikaan myös toisen luvan Pitkänkalliontie 15:n käyttövesiputkien kunnostamiseksi, kertoo Poxytec Oy:n toimitusjohtaja Timo Peltonen.

Menninkäisentie 5 putkiremonttityöt aloitettiin koeremontilla joulukuun alussa. Asuntokerroksiin remontti toteutetaan vuoden 2010 puolella. Kiinteistö on Aulis Blomstedtin vuonna 1953 suunnittelema ja on luetteloitu myös Rakennustaiteen museon listoille.

Taloyhtiön asukkaille oli toki tärkeää, että arkkitehtonisesti merkittävän rakennuksen
ilme säilyy myös putkiremontin jälkeenkin, mutta erityisen tärkeää oli saada putkisto
kunnostettua laadukkaasti. Taloudellinen edullisuus tuli vasta sen jälkeen.

– Selvitysteni ja tutkimusteni pohjalta uskon, että saamme paremman ja pidempään kestävän lopputuloksen käyttämällä pinnoitustekniikkaa. Jos uusisimme putket perinteisellä menetelmällä, syöpyminen alkaisi uudelleen välittömästi, toteaa hallituksen jäsen Timo Vatanen.

Mennikäisentiellä tehtiin Vatasen mukaan monivaiheinen strategiavaihtoehtotarkastelu.

– Olemme ennakkoluulottomasti selvittäneet vaihtoehtoja. Kun meillä oli noin puolet taloyhtiön 30 asunnon kylpyhuoneesta jo remontoitu, tuntui järjettömältä, että ne jouduttaisiin repimään ja rakentamaan uudelleen. Mielestäni tämä vaihtoehto on myös paremmin osakeyhtiölain hengen mukainen, kun ketään ei pakoteta tasalaatuiseen remonttiin eikä kukaan joudu maksamaan remonttiaan kahteen kertaan.

Vatasen vinkki perinteisen putkiremontin valitseville yhtiöille on, että he pinnoittaisivat heti myös uudet putket, jolloin yhtiö saisi todella kestävät putket taloonsa.

Lisätietoja:
Hallituksen jäsen Timo Vatanen, gsm. 040 503 5096
Toimitusjohtaja Timo Peltonen, gsm. 050 321 5136

Poxytec ensimmäisenä liikkeellä myös Vantaalla

Tiedote 2.12.2009

Laajametsänkuja 6:ssa käynnistyi joulukuun alussa Poxytec Oy:n
toteuttama käyttövesiputkiremontti, joka on Vantaalla ensimmäinen
pinnoitustekniikalla toteutettu kunnostustyö.

– Olemme nyt laajentaneet toimintaamme sekä Vantaalle että Espooseen.
Helsingissä olemme kunnostaneet jo tuhansien asuntojen käyttövesiputkistot
pinnoitustekniikalla. Kokemukset ovat opettaneet meille hyvin sen, miten
menetelmää pitää kehittää suomalaisiin olosuhteisiin, kuten remontoinnin
toteuttamiseen talviaikana, kertoo Poxytec Oy:n toimitusjohtaja Timo Peltonen.

90 asunnon yhtiössä Laajametsänkujalla Martinlaaksossa päätös pinnoitustekniikan
valinnasta oli hallituksen puheenjohtaja Allan Maijasen mukaan
kohtuullisen helppo. Timo Peltonen oli mukana kevään yhtiökokouksessa
esittelemässä tekniikkaa ja menetelmän soveltumista juuri heidän taloonsa.
Ennen töiden aloittamista putkisto koeponnistettiin ja tutkittiin tarkemmin,
että putkisto on pinnoituskunnossa.

– Tärkeänä valintaan vaikuttavana tekijänä oli helppous eli mahdollisuus asua
remontin aikana omassa asunnossa. Hinta oli toki myös yksi tärkeä tekijä,
mutta kyllä me muutenkin vakuutuimme siitä, että pinnoitusmenetelmä sopii
meidän taloomme.

Pinnoitustekniikan edullisuutta oli Maijasen yhtiössä arvostanut moni siksi,
että taloyhtiössä toteutettiin myös julkisivuremontti vuonna 2003. Isot remontit
ovat aina kovia taloudellisia rasitteita osakkaille.

– Taloyhtiömme rakennukset ovat valmistuneet vuosina 1971-72. Tämänikäisiä,
kunnostettavia taloja alkaa olla näissä lähiöissä paljon ja monet muutkin yhtiöt
miettivät näitä asioita. Vaikka tätä pinnoitustekniikkaa kohtaan tunnetaan
Suomessa vielä ennakkoluuloja, jonkun täytyy aina olla edelläkävijä. Kyllä
niitä seuraajia tulee sitten olemaan, toteaa Maijanen taloyhtiön roolista Vantaan
ensimmäisenä pinnoitustekniikan käyttäjänä.

Käyttövesiputkiston remontti valmistuu vuoden 2010 huhtikuun loppuun
mennessä.

Lisätietoja:
Hallituksen puheenjohtaja Allan Maijanen, gsm. 041 547 1305
Toimitusjohtaja Timo Peltonen, gsm. 050 321 5136

Asokodit kokeili uudenlaista putkiremonttia

Tiedote 2.12.2009

Poxytec Oy toteutti Asokodeille käyttövesiputkien pinnoitusremontin
lohjalaisessa rivitalokiinteistössä. Koeremontti toi hyviä kokemuksia
asukasviestinnän tärkeydestä.

Lohjan Muurarinkadulla jouduttiin käyttövesiputket uusimaan pistesyöpymäongelman
takia. Asokodit päätti kokeilla uutta pinnoitusteknikkaa alle 10 vuotta
vanhassa kiinteistössään.

– Halusimme saada tehtyä kunnostuksen nopeammin ja edullisemmin kuin
ns. perinteisellä menetelmällä. Tärkeänä pidimme myös sitä, ettei rakenteita
jouduttaisi purkamaan, kertoo kiinteistöpäällikkö Heikki Lehtelä Asokodeista.

Koeremontti tehtiin neljään asuntoon kiinteistön 10 asunnosta. Myös Poxytec
Oy:lle remontti oli koeprojekti siinä mielessä, ettei pinnoitusta oltu aiemmin tehty
rivitaloon. Kaikki aikaisemmat kunnostuskohteet ovat olleet kerrostaloja.

– Tiesimme pinnoitustekniikan käytön olevan haasteellista rivitalokohteessa,
koska menetelmässä käytettävät asennusputket joudutaan vetämään asunnosta
toiseen. Saimme hyvää kokemusta projektista kehittää menetelmää tuolta osin
asukasystävällisemmäksi, pohtii Poxytec Oy:n toimitusjohtaja Timo Peltonen.

Myös asukasviestinnän rooli osoittautui asumisoikeusasuntojen kyseessä
ollessa toisenlaiseksi kuin omistusasuntotaloissa, joissa asukkaat saavat tietoa
yhtiökokouksessa. Kun osakkaat joutuvat suoraan maksamaan itse kaikki
remontista aiheutuneet kustannukset, osanotto kokouksissa on yleensä suuri.

Myös Asokodeissa remontit maksetaan asukkaiden maksamilla vastikkeilla,
mutta asukkaat eivät miellä samalla tavalla kustannuksia omikseen. Siksi
asukaskokouksiin osallistuminen on vähäistä, eikä sitä Muurarinkadullakaan
järjestetty siitä syystä.

– Huoneistokohtaisen asukastiedottamisen merkitys korostui projektissa keskeisesti.
Erityisesti asumiseen vaikuttavista vesikatkoista tiedottamisen olisi pitänyt
olla parempaa. Meidän olisi myös kannattanut järjestää asukkaille väliaikaisia
peseytymistiloja, kun kohteessa ei ole talosaunaa, luettelee Heikki Lehtelä
projektista saatuja kokemuksia.

Asukkaat saivat kahdelta viikolta eli remontin ajalta vastikevapautuksen.
Muurarinkadun loput asunnot remontoidaan ns. perinteisellä menetelmällä,
jolloin saadaan vertailutietoa molempien menetelmien eduista rivitalokohteessa.

Asokodeilla halutaan tutkia putkiremonttien vaihtoehtoja tulevaisuuden varalle.
Yhtiön kiinteistöjen kunnossapitostrategia nojaa vahvasti ennakoivaan kunnossapitoon.

– Vaikka asukasviestintä projektissa ontui, lopputulos oli sellainen, että voimme
harkita pinnoitustekniikan käyttöä muissakin kohteissa. Muurarinkadun kokemuksen
perusteella totesimme, että tekniikka soveltuu käytettäväksi erityisesti sellaisissa
rivitalokohteissa, joissa putket haaroittuvat jo asunnon eteistiloissa, summaa Lehtelä.

Asokodit omistaa lähes 14 000 asumisoikeusasuntoa 32 paikkakunnalla. Poxytec Oy
on toteuttanut pinnoitustekniikalla käyttövesiputkien pinnoitusta vuodesta 2005 lähtien.
Tekniikkaa on käytetty Euroopassa jo yli 500 000 asunnon kunnostamiseen
vuodesta 1987 lähtien.

Lisätietoja:
Kiinteistöpäällikkö Heikki Lehtelä, Asokodit, gsm. 0400 200 826
Toimitusjohtaja Timo Peltonen, Poxytec Oy, gsm. 050 321 5136